Контакти
гр. Попово 7800
Промишлена зона 3, над ССТ
тел: 0608/42032,

e-mail: rio_bg@abv.bg
web: www.rio-bg.bg


Удебелените полета са задължителни за попълване.

Обратна връзка